Prospekti

Osnovno poslanstvo podjetja KOTA d.o.o. Petrovče je izvajanje celostnih rešitev – od ideje do izvedbe na področju energetike. Poudarek dajemo oblikovanju sodobnih, ekonomsko učinkovitim in okolju prijaznim rešitvam na področju hlajenja, ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja v industriji.

Rešitve, ki jih ponujamo,  so popolnoma prilagojene Vašim željam.

V spodnjih prospektih na kratko povzemamo naše dejavnosti.

   Hladilni sistemi
 Hladilni Agregati
 Drsališča / Mobilna Drsališča
 Toplotne črpalke
 Klimatizacija / Kotlovnice
 Servis
 Oprema Pod Pritiskom